Δημοπρασία 61.000 ευρώ για αυλειους χωρους σχολειων και δράσεις ασφάλειας μαθητών

Παρεμβάσεις σε σχολεια Παραμυθιάς, Καρβουναρίου, Ζερβοχωρίου, Γκρίκας, Νεράιδας, Γλυκής, Τσαγγαρίου και Γαρδικίου

Δημοπρασία για το έργο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» συνολικούπροϋπ/σμού με ΦΠΑ :60.760,43 €, θα διενεργηθεί στις 16/10/2018και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο δημαρχειο Παραμυθιάς από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του ΔήμουΣουλίου.

Το έργο αφορά σε αύλειους χώρους σχολείων και σε οδούς που διέρχονται από τα σχολεία και συγκεκριμένα στις : Δ.Κ.Παραμυθιάς, Τ.Κ. Καρβουναρίου, Ζερβοχωρίου, Γκρίκας, Νεράιδας, Γλυκής, Τσαγγαρίου και Γαρδικίου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 60.760,43 Ευρώ και αναλύεταισε:

  • Δαπάνη Εργασιών 35.401,88€
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.372,34€
  • Απρόβλεπτα 6.266,13€, . Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 960,00€
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 11.760,08€

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσειςτου προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Τι θα κατασκευαστούν

-Ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ: Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου, Νηπιαγωγείο Προδρομίου(Ζερβοχώρι), Νηπιαγωγείου Γκρίκας, Α ́ Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς, Δημοτικό ΣχολείοΝεοχωρίου (Νεράιδα), Δημοτικό Σχολείο Γλυκής, Δημοτικό Σχολείο Τσαγγαρίου.

-Επένδυση δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης: Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (Νεράιδα), Δημοτικό Σχολείο Γλυκής, Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς, Δημοτικό Σχολείο Γαρδικίου. Σε κάθε χώρο θαδιαστρωθούν περίπου 550 τ.μ.

.-Κατακόρυφη σήμανση: συνολικά είκοσι (20) τεμάχια κατακόρυφηςσήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης σχολικού συγκροτήματος, και είκοσι (20) τεμάχια ένδειξης πρόσβασης ΑΜΕΑ.-Διαγραμμίσεις οδών: διαγράμμιση διαβάσεων πεζών περίπου 300τ.μ., διαγράμμιση οδών κ.α

 

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!