Για τα ακίνητα που περασαν στο υπερταμειο ρωτάει ο Γιογιακας.

Ερωτηση για το αν περιλαμβάνονται ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι και άλλα μνημεία του Νομού Θεσπρωτίας και αν ναι, ποια

Για την παραχώρηση δημοσίων ακινήτων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Θεσπρωτίας στην ΕΤΑΔ ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών ο Βασίλης Γιόγιακας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι, σύμφωνα με εν εξελίξει ταυτοποίηση από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στα μεταβιβασθέντα ακίνητα περιλαμβάνονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας και εκτάσεις στην πεδιάδα της Νέας Σελεύκειας που είναι χαρακτηρισμένες Natura 2000.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση δημοσίων ακινήτων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος του Νομού Θεσπρωτίας»

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ Β΄2320/19-6-2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μεταβιβάστηκαν 10.119 δημόσια ακίνητα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) τα οποία καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Στην τελευταία απόφαση η ταυτότητα των μεταβιβαζόμενων ακινήτων προσδιορίζεται μόνο με τον 12ψήφιο κωδικό αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).Σύμφωνα με εν εξελίξει ταυτοποίηση από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στα ακίνητα περιλαμβάνονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, το κτίριο όπου στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας και εκτάσεις στην πεδιάδα της Νέας Σελεύκειας, σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη Natura 2000. Ακίνητα, δηλαδή, τα οποία είτε για διάφορους λόγους δεν είναι αξιοποιήσιμα, είτε/και αποτελούν ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία του Νομού Θεσπρωτίας, όπως έχει διαπιστωθεί σε άλλες περιοχές της χώρας μας.Σημειώνεται επίσης ότι η μεταβίβαση των ακινήτων έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών υπηρεσιών και των βουλευτών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εάν στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνονται ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι και άλλα μνημεία του Νομού Θεσπρωτίας και, αν ναι, ποια

In this article

Join the Conversation