Για συγκεκαλυμμένες «διαφημιστικές» καταχωρίσεις δικαστικών αποφάσεων κανει λογο ο δικηγορικος σύλλογος

Ως Δικηγορικός Σύλλογος, είμαστε αποφασισμένοι, να διαφυλάξουμε το κύρος του δικηγορικού επαγγέλματος, που η Πολιτεία μας τίμησε και μας εμπιστεύτηκε, στηλιτεύοντας κάθε τέτοιου είδους «διαφήμιση»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπήρξαν δημοσιεύσεις και αναρτήσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, σχετικά με «ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ» Δικηγόρων, από τις οποίες, πέραν της αναφοράς συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων, προκύπτουν τα στοιχεία του Δικηγόρου, του αντιδίκου και είναι εύκολο να προσδιοριστούν και τα στοιχεία των εντολέων του Δικηγόρου.

Τις δημοσιεύσεις αυτές ακολούθησαν τοποθετήσεις από «αυθόρμητους χειροκροτητές» των δικαστικών επιτυχιών, οι οποίοι στη συνέχεια ανέλαβαν το ρόλο του «κράχτη», καλώντας ομάδες εργαζομένων να επικοινωνήσουν με συγκεκριμένα άτομα και σε συγκεκριμένα τηλέφωνα, τα οποία «ήρθαν σε επαφή με Δικηγορικά Γραφεία, με σκοπό τη συμφωνία» για κατάθεση νέων δικογράφων.

Είναι προφανές ότι πρόκειται περί συγκεκαλυμμένων «διαφημιστικών» καταχωρίσεων, πρακτική η οποία είναι αντίθετη με τη φύση και  λειτουργία του δικηγορικού επαγγέλματος, που ο Νόμος με σαφήνεια προσδιορίζει.

Ο Δικηγόρος, κατά το Νόμο, είναι δημόσιος λειτουργός. Το  λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του Κράτους Δικαίου και χαρακτηρίζεται ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, η δε άσκησή του δεν συνιστά εμπορική δραστηριότητα (άρθρο 1, 2 ,3 του ν. 4194/2013).

Η επιτυχία σε δικαστικές υποθέσεις, ιδίως δε σε περιπτώσεις που αφορούν σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, δεν είναι προνόμιο ενός ή κάποιων Δικηγόρων, αλλά προέρχονται κατά βάση από την ορθή εφαρμογή του νόμου.

Τέτοιου είδους καταχωρίσεις, που προφανώς υποβάλλονται από τους ίδιους τους προβαλλόμενους Δικηγόρους, αποτελούν υποκρυπτόμενη και παράνομη διαφήμιση, πέραν και εκτός των προϋποθέσεων του Νόμου, για την επαγγελματική προβολή (άρθρο 40 του ν. 4194/2013 σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος),  με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται το επάγγελμα του Δικηγόρου, από λειτούργημα σε διαφημιζόμενο εμπόρευμα, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πεποίθηση  μας είναι ότι ο Δικηγόρος  καταξιώνεται, όχι από επιλεγμένες ευκαιριακά συμφέρουσες – ευνοϊκές αποφάσεις, αλλά από το σύνολο της προσφοράς του στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο και για το λόγο αυτό είμαστε αντίθετοι σε κάθε τέτοιες «διαφημιστικού τύπου» καταχωρίσεις. Η κατ΄  αυτό τον τρόπο υποβίβαση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος είναι προσβλητική για το σύνολο του δικηγορικού σώματος.

Ως Δικηγορικός Σύλλογος, είμαστε αποφασισμένοι, να διαφυλάξουμε το κύρος του δικηγορικού επαγγέλματος, που η Πολιτεία μας τίμησε και μας εμπιστεύτηκε, στηλιτεύοντας κάθε τέτοιου είδους  «διαφήμιση», εντός των ορίων της αρμοδιότητας και της αποστολής μας, και  επισημαίνουμε σε όλους ότι στο μέλλον παρόμοιες συμπεριφορές δεν θα  γίνονται ανεκτές.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να συνεχίσουν να κινούνται μέσα στα πλαίσια τα οριζόμενα από τον Κώδικα των Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος και να περιφρουρούν ανελλιπώς το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος. Καλούμε τους αυτόκλητους «διαλαλητές» Δικηγορικών Γραφείων και υπηρεσιών να περιοριστούν στα του «οίκου τους» και να αφήσουν τους Δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους. Οι Δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση, γιατί διαφήμιση είναι το κύρος τους και οι υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες που παρέχουν.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Νικόλαος Π. Μπέζας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!