Από τον Γεώργιο Λένη, η πρώτη επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον δήμο

Με φυλλάδια που κυκλοφορήσαν το πρωί της Παρασκευής στην Παραμυθιά, ο ιατρός Γεώργιος Λένης, ανακοινώνει την πρόθεση του να ειναι υποψήφιος δήμαρχος Σουλίου στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.