Στο LEADER οι φάκελοι για την υδρευση του Καρυωτίου και την αποκατάσταση των Μύλων Σουλίου

Οι προτάσεις εχουν συνολικό προϋπολογισμό, 478.000 ευρώ

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την δημοτική αρχή:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2010 – Μέτρο 19  «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER», από το Δήμο Σουλίου υποβλήθηκαν προτάσεις για χρηματοδότηση των πράξεων με τίτλο:

– Ενίσχυση υδρευσης Καρυωτίου, προϋπολογισμού 220.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

– Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση μύλος Σαμονίδας Σουλίου, προϋπολογισμού 258.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

In this article

Join the Conversation