Στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας με θέμα την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ο Μ. Κάτσης

"Η τουριστική εκπαίδευση οφείλει να στοχεύει στη διαμόρφωση συνείδησης προσανατολισμένης στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα"

Ολοκληρώθηκαν στην Ανδόρα οι εργασίες της 31ης Περιφερειακής Ολομέλειας Ευρώπης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας, με τηνενεργό συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετείχαν οιβουλευτές Αφροδίτη Σταμπουλή (επικεφαλής) και ο βουλευτής Θεσπρωτίαςτου ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μάριος Κάτσης.

Οι εργασίες άρχισαν με τη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου η κ. Σταμπουλήέκανε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος της Διάσκεψης που θα λάβει χώραστην Αθήνα τον Απρίλη του 2019.

Η κ. Σταμπουλή, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, τοποθετήθηκε στη θεματικήενότητα για τον δίκαιο, βιώσιμο και αλληλέγγυο τουρισμό.

Στην ομιλία της τόνισε ότι οδίκαιος και βιώσιμος τουρισμός είναι η κύρια στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδας, καθώς όλοι οι πολίτες, και οι οικονομικά πιο αδύναμοι, πρέπει να έχουνδικαίωμα στις διακοπές και να απολαμβάνουν το τουριστικό προϊόν.

Αναφέρθηκεεπίσης στον εναλλακτικό, πράσινο και θεματικό τουρισμό, που προωθείται στηΕλλάδα, ενώ τόνισε τα σημαντικά οφέλη των διακρατικών συνεργασιών, όπως τουπρογράμματος ΙNTERREG, καταθέτοντας το παράδειγμα των εργασιών στοναρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, σε συνδυασμό με το μεσαιωνικό μνημείο στοΜπλαγκόεβγκραντ της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, ώστε να επισπευσθεί ηεπισκεψιμότητα και για τους δύο χώρους.

Ο κ. Κάτσης, από την πλευρά του, παρενέβη στην ενότητα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό, τονίζοντας ότι η τουριστική εκπαίδευση οφείλει να στοχεύει στη διαμόρφωση συνείδησης προσανατολισμένηςστην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο αυτό,παρουσίασε συνοπτικά τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα δημόσιαΙΕΚ στη χώρα μας, κάνοντας ειδική αναφορά, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής,στο ΙΕΚ Αναβύσσου, το οποίο ενέταξε στους εκπαιδευτικούς στόχους του τηδιαμόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς στην αγορά των ιχθύων καιπαράλληλα την ανάπτυξη στη Μεσόγειο αλιείας βιώσιμης από περιβαλλοντική,οικονομική και κοινωνική πλευρά.

Τέλος, η κ. Σταμπουλή, κατά τη συζήτηση του θέματος «Προκλήσεις και τάσεις στοντουρισμό στον ευρωπαϊκό γαλλόφωνο χώρο», επισήμανε ότι η αποκατάσταση τηςειρήνης στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής θα διοχέτευε εκεί μέρος τωντουριστικών ροών που επιβαρύνουν υπερβολικά κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές.

In this article

Join the Conversation