Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

Η δικαίωσή μας, απέδειξε περίτρανα ότι οι περικοπές στους ενστόλους ήταν κάτι παραπάνω από άδικες και δυσανάλογες με άλλες περικοπές.

Μετά από πολύχρονο αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, οπού έφτασε έως την προσφυγή στο ΣτΕ, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να προβλέψει στον προϋπολογισμό της την καταβολή των αναδρομικών διεκδικήσεών μας όπως ανέκυψε από τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η δικαίωσή μας, απέδειξε περίτρανα ότι οι περικοπές στους ενστόλους ήταν κάτι παραπάνω από άδικες και δυσανάλογες με άλλες περικοπές.

Το Δ.Σ. της Ένωση Θεσπρωτίας αποφάσισε ομόφωνα την 04/11/2018 τη δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να συνταχθούμε με την ομόφωνη απόφαση της Π.ΟΑΣ.Υ. και προκρίθηκε η ανάληψη της παραπάνω διεκδίκησης να γίνει από το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Χαράλαμπο, με κριτήριο ότι το εν λόγω δικηγορικό γραφείο πέτυχε τη δικαίωση όλων μας στο ΣτΕ για τις αναδρομικές περικοπές (εκπροσωπώντας την Π.Ο.ΑΣ.Υ.), των οποίων το 50% έχει ήδη δοθεί τμηματικά ενώ το επόμενο 50% θα πιστωθεί το επόμενο διάστημα στους λογαριασμούς μας σύμφωνα με την Πρωθυπουργική δέσμευση.

Οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται για συλλογή των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης δικηγορικής εντολής από Τρίτη 06/11/2018 έως και Πέμπτη 14/11/2018, και από ώρες 10.00΄έως 12.00΄και τη Τετάρτη από 18.00΄ έως 20.00΄ στο Γραφείο της Ένωσης ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραγραφές.

Αντικείμενο της δικαστικής διεκδίκησης είναι η αναδρομική καταβολή των επιδομάτων: εορτών Χριστουγέννων ετών 2016, 2017 και 2018, εορτών Πάσχα ετών 2017, 2018 και αδείας ετών 2017, 2018, συνολικού ύψους 2.500 ευρώ (500€ Χ 3, 250€ Χ 2 ΚΑΙ 250€ Χ2 αντίστοιχα). Η παρακράτηση των δικαστικών εξόδων θα γίνει απευθείας από τη μισθοδοσία του καθενός και θα είναι το ποσό των είκοσι (20) Ευρώ. Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν τα οποία είναι τα κάτωθι:

– Στοιχεία ενάγοντος. (ΠΛΗΡΗ)
– Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής
– Υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε 2 πρωτότυπα αντίτυπα)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε σε όλους, ότι τα ποσά που διεκδικούνται, τα δικαιούνται μόνο όσοι προσφύγουν και εφόσον δικαιωθούν. Δεν ισχύει επ’ ουδενί ότι η δικαίωση ενός καλύπτει και τους υπολοίπους οι οποίοι δεν προσέφυγαν. Η διεκδίκηση είναι καθαρά προσωπική

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!