Την παράταση της μετακίνησης των υπό μετάταξη γιατρών του Νοσοκομείου ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας

Mε ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας τονίζει ότι, με το ρυθμό που εξελίσσεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι γιατροί που θα επιλεχθούν δε θα έχουν τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και σημειώνει ότι αν δεν παραταθεί η μετακίνηση των προς μετάταξη γιατρών θα ανασταλεί η λειτουργία ολόκληρων τμημάτων του Νοσοκομείου. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «Παράταση μετακίνησης ειδικευμένων ιατρών από το Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών»

Με Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών (αριθ. πρωτ. Α31/4704/26-3-2018) προκηρύχτηκαν 16 θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. προκειμένου να καλυφθούν κενά λόγω μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4461/2017, των ειδικευμένων ιατρών που τις κατέχουν.

Έξι και πλέον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις αυτές, είναι ακόμα σε εξέλιξη η ανάρτηση προσωρινών πινάκων και η διεξαγωγή συνεντεύξεων, διαδικασίες που – για το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί – δε θα έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα από τα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι γιατροί που θα επιλεχθούν δε θα έχουν τοποθετηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου – όταν και θα λήξει η δεύτερη κατά σειρά παράταση της μετακίνησης των προς μετάταξη γιατρών – αλλά μετά τον Φεβρουάριο του 2018. Η μετακίνηση ιατρών πριν την τοποθέτηση αντικαταστατών θα έχει αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας ολόκληρων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών, τα περισσότερα εκ των οποίων διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό περιστατικών σε ημερήσια βάση.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρατείνει τη μετακίνηση των προς μετάταξη ειδικευμένων ιατρών του Γ. Ν. Φιλιατών έως ότου τοποθετηθούν σε όλες τις κενούμενες θέσεις οι ιατροί που θα επιλεχθούν.

In this article

Join the Conversation