Απέσυρε την υποψηφιότητα του ο Στυλιανός Κολέτσης

Με Λακωνική δήλωση

ΔΗΛΩΣΗ του Κολέτση Στυλιανού

Ενημερώνω του πολίτες του Δήμου Σουλίου, οτι δεν προτίθεμαι να θέσω υποψηφιότητα για τον Δήμο Σουλίου

Ο Δηλών
Κολέτσης Στυλιανός

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!