Ένταξη 151 Νέων Γεωργών στην Θεσπρωτία – Τα ονόματα

Συνολικά 721 εντάξεις στην Ήπειρο και 86 στα Ιόνια Νησιά

Στην ένταξη 721 Νέων Γεωργών στην Ήπειρο (εκ των οποιων οι 15 στην Θεσπρωτία), και 86 Νέων Γεωργών στα Ιόνια Νησιά προχώρησαν οι περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων στην περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται σε  14.379.500 ευρώ και στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα 1.747.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι με την απόφαση ένταξης, θα καταβληθεί στους δικαιούχους και η πρώτη δόση, δηλαδή το 70% του συνολικού ποσού στήριξης.

Δείτε εδώ τα ονόματα των ενταγμένων στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών στην Ήπειρο

Δείτε εδώ τα ονόματα των ενταγμένων στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών στα Ιονια

In this article

Join the Conversation