90.000€ στους δήμους της Θεσπρωτίας από ΤΑΠ και “Τέλος Διαφήμισης”

Η κατανομή

Tην κατανομή συνολικά 44.000.000 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας από το “Τέλος Ακίνητης Περιουσίας” (ΤΑΠ) και από το “Τέλος Διαφήμισης” (Κατηγορίας Δ΄), ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, από τα έσοδα της κατηγορίας “Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών” και “Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15%”, κατανέμονται 18.000.000 ευρώ, τα οποία διατίθεται, υποχρεωτικά κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων, και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Τα υπόλοιπα 26.000.000 ευρώ κατανέμονται στους δήμους από έσοδα της κατηγορίας “Λοιπά Τακτικά Έσοδα” και “Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ'”.

Πιο συγκεκριμένα για τους δήμους της Θεσπρωτίας:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ :48.570€

ΣΟΥΛΙΟΥ 22.370€

ΦΙΛΙΑΤΩΝ :18.570€

 

In this article

Join the Conversation