Δημοτικό συμβούλιο εφήβων στην Παραμυθιά με τη συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00 π.μ.

Στην εγκρίση της  διεξαγωγής – θεσμοθέτηση του δημοτικού συμβουλίου εφήβων με τη συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχωρησε στην τελευταια συνεδρίαση τo δημοτικό συμβούλιο με την συνεδριαση των εφήβων να πραγματοποιείται στις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10: 00 π.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο των Εφήβων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως κύριο σκοπό την αφύπνιση των νέων σχετικά με το ρόλο του ενεργού πολίτη, βοηθώντας τους να διαμορφώσουν συνείδηση υπεύθυνου πολίτη.

Να δοθεί στους Εφήβους του Δήμου Σουλίου η ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, και τις προτάσεις τους, για όλα τα θέματα που αφορούν κυρίως την Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, από την οποία προέρχονται, και εν γένει τον Δήμο Σουλίου.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ρόλο και τη λειτουργία  του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στην  σύγχρονη κοινωνία, να αναπτύξει τη κριτική σκέψη των μαθητών, να δώσει ευκαιρία για βιωματική εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά και η αξία της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.

Με το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων επιθυμούμε να συνδράμουμε όλοι μαζί στην διάπλαση πολιτών που θα είναι ενεργοί και ενημερωμένοι και θα συμμετέχουν ουσιαστικά στα κοινά της πόλης. Να γίνουν συν ομιλητές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Oι στόχοι υλοποιούνται με τη διατύπωση τεκμηριωμένης προσωπικής πρότασης από κάθε μαθήτρια/τη ή ομάδα μαθητών σχολείων της Δ/θμιας Eκπ/σης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με βάση τα βιώματα και τις εμπειρίες τους, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου.

Για την εισαγωγή στο συμβούλιο θα ζητηθεί από κάθε σχολείο το ενδιαφέρον των μαθητών για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.και απ’ αυτούς θα επιλεγούν 27 μαθητές (ίσος με τον αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σουλίου), ανάλογα με την δυναμικότητα κάθε σχολείου και με σκοπό να διαμορφωθούν τρεις ομάδες εργασίας  –
προβληματισμού
.
Μία ομάδα θα εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή- συμπολίτευση, η άλλη την αντιπολίτευση και η τρίτη θα διαδραματίσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών.

Σχολικοί έφηβοι που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στο δημοτικό συμβούλιο των εφήβων θα κληθούν να συγγράψουν ένα κείμενο  βασισμένο στην θεματική που θα τους δοθεί από την αρμόδια

Τα επιμέρους θέματα θα επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές σε συνεργασία με τους συντονιστές καθηγητές τους. Ο κάθε Έφηβος δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες ή άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του, που θα τον βοηθήσουν να ετοιμάσει την εισήγησή του από την συντονιστική επιτροπή του σχολείου β) από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή πρόσωπο.

Ο Δ/ντής του Λυκείου θα ορίσει τριμελή επιτροπή με Πρόεδρο τον ίδιο και μέλη δύο καθηγητές, οι οποίοι θα είναι οι συντονιστές αυτής της διαδικασίας και θα προβούν σε πρώτη αξιολόγηση και επιλογή των εργασιών των μαθητών. Τα επιλεγμένα γραπτά στη συνέχεια θα παραδοθούν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος με τη σειρά του θα τα παραδώσει στην Συντονιστική Επιτροπή
.
Η Συντονιστική Επιτροπή θα αξιολογήσει τα κατατεθέντα κείμενα και  θα προχωρήσει στην επιλογή των καταλληλότερων. , (03 μαθητές από το Γυμνάσιο Γαρδικίου, 03 από το Γυμνάσιο Νεράιδας, 06 από το Γυμνάσιο Παραμυθιάς, 03 από το ΕΠΑΛ και 12 μαθητές από το Λύκειο Παραμυθιάς)

Το Συμβούλιο των Εφήβων του Δήμου Σουλίου θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι μαθητές θα λάβουν τις θέσεις τους στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αναπτύξουν τις απόψεις τους στις θεματικές που έχουν δοθεί.

Θα τηρηθούν πρακτικά, όπως και κατά τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και θα διατεθούν δωρεάν στο υς μαθητές.

Τις Συνεδριάσεις των Εφήβων θα διευθύνει το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα απονεμηθούν στους εισηγητές εφήβους έπαινοι για την συμμετοχή τους στον θεσμό.
Αυτονόητα, είναι απαραίτητη η συναίνεση των κηδεμόνων των μαθητών για την συμμετοχή τους.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Προεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την γενική εποπτεία του προγράμματος θα έχει ο πρόεδρος του Δ.Σ. σε συνεργασία με την συντονιστική επιτροπή

 

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!