Σύσταση επιτροπής για έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στο δ. Σουλίου

Σε περιπτώσεις ευπαθών καταναλωτών...

Στην σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο των προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγων ληξιπρόθεσμων χρεών, προχώρησε ο δήμος Σουλίου.

Η επιτροπή αποτελείται απο τους:

Τον Παππά Παναγιώτη, αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα Οικονομικών & Διοικητικών θεμάτων, την Ροζαλία Σμπήλια,  και τον Μπότο Σπυρίδωνα, εκπρόσωπους της ΔΕΗ

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, η αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακήςκατάστασης των αιτούντων, η χορήγηση ειδικού βοηθήματος και η εντολή άμεσης επανασύνδεσης των ευπαθών καταναλωτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ. αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228.8.2.2018 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και περιβάλλοντος & Ενέργεια.

Γραμματειακή υποστήριξητης τριμελούς επιτροπής θα παρέχουν οι υπάλληλοιτου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!