Τα ιδρυτικά μέλη απο την Θεσπρωτία στην παράταξη Ζάψα

Όλα τα ονοματα

Στην ίδρυση της νέας παράταξης, με την οποία θα διεκδικήσουν την Περιφέρεια Ηπείρου, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου, προχώρησαν οι συνεργαζόμενες περιφερειακές παρατάξεις «Ήπειρος Ανατροπής» και «Συμμαχία Ηπειρωτών», με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Γιώργο Ζάψα.

Το ιδρυτικό σώμα της νέας παράταξης στη συνεδρίασή του έλαβε αποφάσεις για την συγκρότηση του περιφερειακού συντονιστικού οργάνου, θεματικών επιτροπών εργασίας και Γραμματείας.

Προσδοκία και προσπάθεια όλων, όπως διατυπώθηκε, είναι η παράταξη αυτή να αποτελέσει το θεσμικό εργαλείο με το οποίο οι Ηπειρώτες θα συμβάλλουν ενωτικά και συλλογικά στην αναγέννηση του τόπου και της πατρίδας μας.

“Το πρώτο και σημαντικό βήμα, η ίδρυση της παράταξης έγινε. Η συμβολή όλων στα επόμενα βήματα θα καθορίσει την πορεία της γιατί σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να αποβάλουμε τον ατομισμό και τη νοοτροπία της ανάθεσης” τονίζεται στην ανακοίνωση.

Απο τα 111 ονόματα των ιδρυτικών μελών που δημοσιοποιήθηκαν, οι 7 ειναι Θεσπρωτοί και πιο συγκεκριμένα οι:

Βένος Σταύρος, ‘Εμπορος
Μουστάκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός
Νταής Ανδρέας Φαρμακοποιός, πρών Δήμαρχος
Ντάφλου Ελευθερία Οικονομολόγος
Πάντος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
Παπαρούνας Παύλος Συν/χος ΕΛΤΑ
Φωτίου Ηλίας, Επαγγελματίας

In this article

Join the Conversation