Διπλή συνεδριαση του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 28.12, με προϋπολογισμό

Δείτε τα 10 θέματα

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή στην Παραμυθιά στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με την έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) να δεσπόζει στα θέματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ώρα 18:00 το 1ο Δ.Σ με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού , του Δήμου, οικ. έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2o: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ», για το έτος 2019
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.-
ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή ποσών, που εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν στο υπ. αριθμ. 1237/2018 χρηματικό κατάλογο για την εμποροπανήγυρη ( Λάμποβο) Δ.Κ Παραμυθιάς 2018.
ΘΕΜΑ 5o: Κατάργηση κλάδων του έργου: ”Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 9.403.350,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ. Και αντικατάστασή τους με νέους κλάδους λόγω αντιμετώπισης απρόβλεπτων δυσχερειών που εντοπίστηκαν και αδυναμίας άμεσης μετατόπιση των υφιστάμενων ΟΚΩ.
ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 7o: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.2 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΜΕΤΙΩΝ
ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Έργα Διευθέτησης Όμβριων υδάτων».
ΘΕΜΑ 9o: Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης της προμήθειας υγρών καυσίμων.

Ώρα 19:00 το 2ο Δ.Σ με θέμα:
Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ ) του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!