100.000 στρέμματα αγροτικής γης στην Θεσπρωτία, θα διανεμηθούν δωρεάν. Οι δικαιούχοι και η μοριοδότηση

Στόχος είναι η φτηνή παραγωγική γη και η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας

Πάνω από 200.000 στρέμματα δημόσιας αγροτικής γης, εκ των οποιων τα 100.000 στην Θεσπρωτία θα παραχωρηθούν έναντι ετήσιου συμβολικού τμήματος έως 5 ευρώ ανά στρέμμα από τη εαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργους, κατ’ επάγγελμα αγρότες ή όσους ανήκουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε νέους απόφοιτους Γεωτεχνικών Σχολών.

Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκουν κατά κυριότητα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα αναδιανεμηθούν βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη, με την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόμος του 2012.

Στόχος είναι η φτηνής παραγωγικής γης , η ενίσχυση των νέων ανθρώπων της περιφέρειας αλλά και η καταπολέμηση του φαινομένου της επινοικίασης δημόσιας γης από παραχωρησιούχους που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητές με δικαιώματα.

Αναδιανομή

Πλέον και ύστερα από μικρή παράταση που δόθηκε για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο , οι εκτάσεις θα αναδιανεμηθούν.

Σύμφωνα με το Έθνος, θα αναδιανεμηθούν 207.449 στρέμματα σε 13 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα βάσει μοριοδότησης και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, με στόχο σε συνεργασία με τις περιφέρειες,να ξεκινήσει το συντομότερο η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Θεσπρωτία, στην Ηλεία, στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία. Η μέγιστη έκταση που θα παραχωρηθεί ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο) είναι 100 στρέμματα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης συζητείται να είναι από 5-25 χρόνια.

Οι δικαιούχοι και η μοριοδότηση

Βάσει των διατάξεων, οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου έως 100 στρέμματα, που διαχειρίζεται το υπουργείο, πρέπει να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1.Να είναι επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, ή συνεταιρισμοί ή ομάδες παραγωγών.
2.Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ.
3.Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχοι Γεωτεχνικής Σχολής ( ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, θα γίνει βάσει μοριοδότησης.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις βασικές κατηγορίες θα αντιστοιχούν :
-50 βαθμοί για αγρότη με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα.
-100 βαθμοί για μόνιμους κατοίκους δήμου της περιφερειακής ενότητας στη οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.
-100 βαθμοί για νέο αγρότη έως 35 ετών.
-100 βαθμοί για νέους ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής ( ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.
-180 βαθμοί για εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ.
-60 βαθμοί για επαγγελματίες αγρότες.
-100 βαθμοί για υποψήφιους με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας.
-50 βαθμοί για υποψήφιους με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας ή για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτρόφων ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.

-300 βαθμοί για Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτρόφων ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς την περιοριστικό παράγοντα 100 στρεμμάτων.

Επιπλέον προβλέπεται μοριοδότηση από 10 έως 100 βαθμούς για ανέργους , νέους αγρότες έως και 35 ετών ή νέους με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Αγροτών και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) συνολικά ( ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα.

Η μοριοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη με τα δηλωμένα στρέμματα και λιγοστεύει όσο αυξάνεται η έκταση( πχ 10 βαθμοί για καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα και 100 βαθμοί για ακίνητο έως 4 στρέμματα).

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης ο μόνιμος κάτοικος και μετά ο νεότερος υποψήφιος.

Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία επιλέγεται αυτό με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών , ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο

In this article

Join the Conversation