Συμπληρωματική κατανομή 42.000 ευρώ από τους ΚΑΠ στον δήμο Σουλίου

Για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών θέρμανσης

Το ποσό των 1.363.230,85 εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2018, κατανέμεται συμπληρωματικά σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Η συμπληρωματική κατανομή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αύξησης των πόρων, που εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Πιο αναλυτικά, στους δήμους της Ηπείρου το ποσό των 1,4 εκατ. ευρώ κατανέμεται ως εξής:

1.157.620,85 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών και 205.610,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και ειδικότερα δαπανών θέρμανσης.

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται εφάπαξ συνολικό ποσό ύψους 1.157.620,85 ευρώ στους Δήμους της Ηπείρου, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Αναλυτικά -ανά δήμο- η κατανομή έχει ως εξής:
524.262,56 για τους δήμους της Π.Ε Ιωαννίνων
241.506,32 για τους δήμους της Π.Ε Άρτας
195.448,50 για τους δήμους της Π.Ε Πρέβεζας
196.403,47 για τους δήμους της Π.Ε Θεσπρωτίας

Π.Ε. Θεσπρωτίας:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 118.678,21 ευρώ
ΣΟΥΛΙΟΥ: 37.308,34 ευρώ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 40.416,92 ευρώ

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 205.610,00 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Αναλυτικά -ανά δήμο- η κατανομή έχει ως εξής:
106.930,00 για τους δήμους της Π.Ε Ιωαννίνων
39.080,00 για τους δήμους της Π.Ε Άρτας
32.700,00 για τους δήμους της Π.Ε Πρέβεζας
26.900.00 για τους δήμους της Π.Ε Θεσπρωτίας

Π.Ε. Θεσπρωτίας:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 16.230,00 ευρώ
ΣΟΥΛΙΟΥ: 5.940,00 ευρώ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 4.730,00 ευρώ.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!