Ο δείκτης αποτελεσματικότητας δήμων. Η καταταξη του δήμου Σουλίου και οι top δήμοι της Ηπείρου

Βασική πηγή των δεδομένων που αφορούν τα οικονομικά των δήμων είναι το Οικονομικό Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας των δήμων που συνέταξε πιλοτικά και παρουσιάζει για πρώτη φορά φέτος το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης» αξιολογεί τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους δημότες.

Στόχος του Δείκτη είναι ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών και η ανάδειξη των θετικών παραδειγμάτων εκείνων των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σ’ αυτές πόρους εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Τον δήμο Σουλίου τον κατατάσσει στην κατηγορία “μεικτοί δήμοι” που χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέρος μη-δομημένης έκτασης. Κατ’ εξοχήν πρόκειται για δήμους που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις βάσει του σχεδίου Καλλικράτης και βρίσκονται στην επαρχία.

Στους top δήμους της Ηπείρου (σε διάφορες κατηγορίες), σύμφωνα με την μελέτη που δημοσίευσε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης», είναι οι δήμοι Ηγουμένιτσας, Φιλιατών, Μετσοβου, Ιωαννίνων, Ζαγορίου, κεντρικών Τζουμερκων, Δωνώνης, Πάργας και Πωγωνίου.

Στους πινακες που δημοσιευτηκαν σύμφωνα με το ΚεΦιΜ (και ακολουθούν στο τελος του άρθρου), ειναι μονο οι 10 top δήμοι απο κάθε κατηγορία καθώς το προγραμμα ειναι πιλοτικό. Ο δήμος Σουλίου απουσιάζει σε ολες τις κατηγορίες απο τους top δήμους, ενώ στοιχεία υπάρχουν μονο για την κατηγορία οικονομική διαχείριση (δεν δημοσιεύονται στην μελέτη) ως εξής (αναλυτικά τι υπολογίζει η καθε κατηγορία, στους πινάκες):

Κόστος λειτουργίας του δήμου Σουλίου ανά κάτοικο (κατάταξη με τις μικρότερες δαπάνες ανα κάτοικο):
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 209η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους: 139η θέση

Εκτέλεση προϋπολογισμού του δήμου Σουλίου
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 69η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους 37η θέση

Απόκλιση στο κόστος προσωπικού του δήμου Σουλίου
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 207η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους 151η θέση

Απόκλιση των δαπανών για επενδύσεις του δήμου Σουλίου
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 54η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους 29η θέση

Κόστος προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του δήμου Σουλίου
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 225η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους 126η θέση

Δαπάνες για επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του δήμου Σουλίου
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 94η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους 44η θέση

Ανταποδοτικά τέλη ανά κάτοικο του δήμου Σουλίου
Κατάταξη στο σύνολο των δήμων: 132η θέση
Κατάταξη στους μεικτούς δήμους 94η θέση

Δεδομένου του ότι οι ελληνικοί δήμοι εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την πυκνότητα, την αστικότητα, και τη γεωγραφική τους θέση – διαφοροποιήσεις που αναγνωρίζονται άλλωστε από την ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα – για τις ανάγκες της μελέτης αυτοί κατατάσσονται σε τέσσερις επιμέρους κατηγορίες:
− Τους μεγάλους αστικούς δήμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη οικιστική πυκνότητα και σχεδόν το σύνολο της έκτασής τους είναι πολεοδομημένο. Κυρίως εντοπίζονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πέριξ της Θεσσαλονίκης.
− Τους μεικτούς δήμους, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέρος μη-δομημένης έκτασης. Κατ’ εξοχήν πρόκειται για δήμους που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις βάσει του σχεδίου Καλλικράτης και βρίσκονται στην επαρχία.
− Τους μεγάλους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους (άνω των 10.000 κατοίκους)
− Τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους (με λιγότερους από 10.000 κατοίκους).

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για κάθε δήμο συνθέτουν την τελική βαθμολογία του, αφού σταθμιστούν ως εξής: στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης αποδίδεται σχετική βαρύτητα 70 μονάδων, στο πεδίο της διαφάνειας και της λογοδοσίας αποδίδονται 10 μονάδες, και στο πεδίο των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών 20 μονάδες.

Ο δήμος με την καλύτερη επίδοση σε κάθε επιμέρους υποπεδίο λαμβάνει και την ανώτατη δυνατή βαθμολογία, ενώ ο δήμος με τη χειρότερη επίδοση βαθμολογείται με μηδέν, ή κατά περίπτωση του αφαιρείται ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός μονάδων. Οι ενδιάμεσοι δήμοι βαθμολογούνται ανάλογα της σχετικής τους επίδοσης.

Για κάθε υποδείκτη, παρουσιάζεται αρχικά η γενική κατάταξη των δέκα καλύτερων δήμων και στη συνέχεια η αντίστοιχη κατάταξη ανά κατηγορία δήμων

Βασική πηγή των δεδομένων που αφορούν τα οικονομικά των δήμων είναι το Οικονομικό Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα δεδομένα που αφορούν την εκτέλεση των προϋπολογισμών των δήμων σε πραγματικό χρόνο ελήφθησαν από τις ιστοσελίδες των δήμων.

 

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 209η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους: 139η θέση

 

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 69η θέση

Κατάταξη δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους 37η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 207η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους: 151η θέση

 

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 54η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους: 29η θέση

 

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 225η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους: 126η θέση

 

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 94η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους: 44ηθέση

 

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στο σύνολο των δήμων: 132η θέση

Κατάταξη του δήμου Σουλίου στους μεικτούς δήμους: 94ηθέση

 

Ερευνητική ομάδα:
– Ο Χρήστος Μαντάς και ο Πρόδρομος Πύρρος είναι επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΕΦίΜ.
– Ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος είναι ερευνητής στο ΚΕΦίΜ.
– Ο Αθανάσιος Τσιούρας είναι νομικός σύμβουλος στο ΚΕΦίΜ.

Κατεβάστε ολη την έρευνα απο εδω

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!