Μέσω Φιλόδημου, ο στίβος και η αντικατάσταση χλοοτάπητα του γηπέδου 49 Προκρίτων καθώς και το νέο παρκέ στο γήπεδο μπάσκετ

Συνολικός προϋπολογισμός 791.000€. Τι περιλαμβάνουν οι μελέτες

Στο Φιλοδημος θα κατατεθούν απο την δημοτική αρχή και αναμένονται άμεσα να εγκριθούν, οι φάκελοι για τον στίβο του γηπέδου 49 Προκρίτων την αντικατάσταση του χλοοτάπητα του ίδιου γηπέδου καθώς και το νέο παρκέ στο γήπεδο Μπάσκετ με συνολικό προϋπολογισμό 791.000.

Το κόστος για το γήπεδο 49 Προκρίτων (στίβος και αντικατάσταση χλοοτάπητα) φτάνει τα 717.000€ ενώ για την αντικατάσταση του παρκέ στο γήπεδο μπάσκετ 74.000€

Οι μελέτες.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 49 Προκρίτων.

Η μελέτη για το γήπεδο 49 Προκρίτων περιλαμβάνει τις εργασίας που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή συνθετικού τάπητα (στίβος) περιμετρικά του δημοτικού γηπέδου και την αντικατάσταση του υπάρχοντος φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου. Ειδικότερα οι εργασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης αφορούν στα κατωτέρω:
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ ΚΛΠ
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

Για την τοποθέτηση του στίβου, απαιτούνται συμπληρωματικά ορισμένες εργασίες που αφορούν στην κατασκευή: Υπόβασης οδοστρωμάτων της ΠΤΠ Ο-150, βάσης οδοστρωμάτων σύμφωνα με την ΠΤΠ – Ο-155, στην ασφαλτική στρώση βάσης (ΑΣ 12,5) συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. και στην ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 3,5 εκ.

Επί της υπάρχουσας κατασκευασμένης υπόβασης με ασφαλτικές στρώσεις, θα εγκατασταθεί συνθετικός τάπητας στίβου τριών διαδρομών, πλάτους 1,23 μ και πάχους 13-15 χλστ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατασκευή της υπόβασης και στις ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας και να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα όρια κατασκευαστικών ανοχών που περιγράφονται στο ανωτέρω τεύχος της ΓΓΑ.

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, µη τοξικός και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου οργανισμού. Η ποιότητα του νήµατος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο μονόκλωνη, τελευταίας γενιάς, πράσινης απόχρωσης, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης. Οι ίνες, ύψους πέλους τουλάχιστον εξήντα (60) χλστ., θα αγκυρώνεται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής υπόβασης από 100% πολυπροπυλένιο. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής διαμέτρου περίπου 4mm κάθε 10 cm 2 .

Τα Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ελάχιστο ύψος πέλους : τουλαχιστον 60 mm
Χρώμα : πράσινο
Αντοχή νήματος : 13.000 dtex
Πάχος νήματος : 440/300 micron
Πυκνότητα νήματος : τουλάχιστον 8.000 κόμπους / m2
Βάρος νήματος : τουλάχιστον 1.350 gr/m2
Κύρια υπόβαση : πολυουρεθάνη (PU) Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών 360 lt/ώρα από εξόδους απορροής (τουλάχιστον ανά 10×10 cm) διαμέτρου 4mm.
Συνολικό βάρος : 2.285 gr/m2 (±5%)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 717.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναλύεται επί μέρους σε 422.466,90 € για καθαρές εργασίες, σε 76.044,04 € για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος 18%, σε 74.776,64 € για απρόβλεπτα 15%, σε 4.938,23 € για αναθεώρηση τιμών και σε 138.774,19 € για ΦΠΑ 24%.

Γήπεδο Μπάσκετ

Η συνολική επιφάνεια που θα τοποθετηθεί το ξύλινο αθλητικό δάπεδο (παρκέ) ανέρχεται σε 975 τμ που προκύπτει από το γινόμενο του μήκους x πλάτους (44,10 μ x 22.10 μ ) του αγωνιστικού χώρου. Τα υλικά και η τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου υπόκεινται στις τεχνικές προδιαγραφές που επεξηγούνται αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.749,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Το ΜΟΝΙΜΟ ΞΥΛΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ είναι δάπεδο αγωνιστικών χώρων ή χώρων προπόνησης Κλειστών Γυµναστηρίων για αθλήµατα που οι ειδικοί Κανονισµοί κατά περίπτωση πολλές φορές απαιτούν, ή άλλοι λόγοι χρήσης ή λειτουργίας υπαγορεύουν την επιλογή του.

Πρόκειται για σύστηµα κατασκευής (µε κύριο υλικό το ξύλο) που, για να εξασφαλίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς για την αθλητική χρήση που προορίζεται, αποτελείται από δύο διακεκριµένες στρώσεις – υποσυστήµατα: Η Το υποσύστηµα «υπόβαση» και το υποσύστηµα «τελική επίστρωση»

Η γραµµογράφηση πάνω στο ξύλινο δάπεδο των όποιων αγωνιστικών χώρων προβλέπονται από την µελέτη, θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα σχέδια της Γ.Γ.Α. και τους κανονισµούς των αντίστοιχων διεθνών οµοσπονδιών. Σε ότι αφορά τους χρωµατισµούς της γραµµογράφησης των πιο πάνω αγωνιστικών χώρων, θα τηρηθούν εκείνοι που καθορίζει ο γερµανικός κανονισµός DIN 18032 και είναι:
για το BASKET BALL: Μαύρο
για το VOLLEY BALL : Μπλέ
για το HANDBALL: Πορτοκαλί
ή άλλοι χρωµατισµοί, αποδεκτοί από τις αντίστοιχες κατά περίπτωση Ελληνικές Οµοσπονδίες.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!