Η συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού του δήμου Σουλίου

Έσοδα, Έξοδα | Πίνακας

Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού του δήμου Σουλίου, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμόν 216/2018 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 216/2018 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου:

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!