Τα αποτελέσματα των τελευταίων 5 δημοτικών εκλογών

Οι υποψήφιοι, οι δήμαρχοι, τα αποτελέσματα και τα νομοσχέδια.

Share

Οι τελευταίες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 20ού αιώνα πραγματοποιήθηκαν μαζί με τις αντίστοιχες νομαρχιακές εκλογές, στις 11 και στις 18 Οκτωβρίου 1998. Ήταν οι πρώτες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά από την εφαρμογή του σχεδίου “Καποδίστριας”, σύμφωνα με το οποίο οι μικρότεροι δήμοι και κοινότητες όλης της επικράτειας συγχωνεύθηκαν και περιορίσθηκαν σε συνολικά 1.033 (μεγαλύτερους) δήμους.

Τον δήμο Παραμυθιάς, διεκδίκησαν οι Ευάγγελος Κάτσιος, ο Χάρης Γκουλιούμης και ο Χρήστος Κωλέτσης. Δήμαρχος εκλέγεται ο Ευάγγελος Κάτσιος την δεύτερη Κυριακή με ποσοστό 54,5%

Οι αυτοδιοικητικές (δημοτικές και νομαρχιακές) εκλογές του 2002 πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον δήμο Παραμυθιάς διεκδικούν ο Βασίλης Λώλος και ο Δημήτριος Χρήστου με τον πρώτο να κερδίζει την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 71,7%.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006 πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον τότε νέο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ένα ποσοστό της τάξης του 42% αρκούσε για την εκλογή ανώτατων αρχόντων από τον πρώτο γύρο. Το δήμο Παραμυθιάς διεκδικούν ο δήμαρχος Βασίλης Λώλος, ο Γιάννης Γκορέζης, η Μελίνα Λιάκου και ο Γιώργος Γκορέζης. Δημαρχος επανεκλέγεται ο Βασίλης Λώλος απο την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 46,09%

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 ή εναλλακτικά (ελληνικές) Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2010 διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου και οι επαναληπτικές εκλογές στις 14 Νοεμβρίου. Οι εκλογές διεξάγονται μετά από το Πρόγραμμα Καλλικράτης με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επαναπροσδιορίσθηκαν τα όργανα των διοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με την νέα διοικητική διαίρεση πάρα πολλοί δήμοι και κοινότητες συνενώθηκαν σε νέους ευρύτερους δήμους που αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομοίως οι νομαρχίες  καταργήθηκαν με την συνένωσή τους ως ενότητες των περιφερειών που αποτελούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δήμος Παραμυθιάς συνενώνεται με τον δήμο Αχέροντα και την κοινοτητα Σουλίου και δημιουργείται ο νέος δήμος Σουλίου.

Τον νέο δήμο Σουλίου διεκδικούν η Σταυρούλα Μπραίμη, ο Θανάσης Παππάς, ο Γιώργος Λύγκας και ο Αρης Μαρέτας. Δήμαρχος εκλέγεται η Σταυρούλα Μπραίμη την δευτερη Κυριακή με ποσοστό 54,42%

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, διεξήχθησαν την Κυριακή 18 Μαΐου και οι επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 25 Μαΐου.  Τον δήμο Σουλίου διεκδικεί η δήμαρχος Σταυρούλα Μπραίμη, ο Δημήτριος Σακαρέλης και ο Άρης Μαρέτας. Δήμαρχος επανεκλέγεται η Σταυρούλα Μπραίμη απο την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 51,05%

Διαβάστε επίσης:
Δήμος Σουλίου. Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου με τον Κλεισθένη. Νούμερα και αλλαγές
Πως θα διαμορφωνόταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2010 & του 2014 στον δ. Σουλίου αν υπήρχε Κλεισθένης

In this article

Join the Conversation