Συγκροτήθηκε η νέα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

Ποιοι την αποτελούν

Με αποφαση του δημοτικού συμβουλίου, συγκροτήθηκε η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας ή προστίμων μεταξύ του Δήμου Σουλίου και φορολογουμένων, γιατο έτος 2019,αποτελούμενη από:

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ντρίτσο Χρήστο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τουτον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λύγκα Γεώργιο και τον κ. Μαρέτα Αριστείδη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Μούτσιο Χρήστο.

Την φορολογούμενο δημότισσά κ. Λιάκου Ζωίτσα, ως τακτικό μέλος, μεαναπληρωτή της την επίσης φορολογούμενη δημότισσά, κ. Γκουλιούμη Αικατερίνη.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η ΔημοτικήΥπάλληλος κ.Τσάκου Παρασκευή, με αναπληρώτρια αυτής την Δημοτικό Υπάλληλο κ.Γκουλιούμη Αικατερίνη,

Η επιτροπή ασχολειται με την συμβιβαστική επιλύση των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οπουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους ή δικαιώματος εισφορά αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμων ή Κοινοτήτων ή συνδέσμων Δήμωνκαι Κοινοτήτων φορολογουμένων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!