Γιόγιακας: Να ενισχυθεί η πυροσβεστική Θεσπρωτιας

Ερώτηση προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Την ενίσχυση της πυροσβεστικής δύναμης της Θεσπρωτίας με προσωπικό ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας επισημαίνει ότι η πραγματική υπηρετούσα δύναμη της Πυροσβεστικής στο νομό Θεσπρωτίας υπολείπεται σημαντικά της προβλεπόμενης κατανομής προσωπικού για το 2019 και η ενίσχυση των υπηρεσιών είναι αναγκαία λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου του νομού. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού στη Θεσπρωτία»

Με την υπ΄ αριθμ. 80173 Φ.102.2/28-12-2018 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος η ονομαστική κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού στη Θεσπρωτία για το έτος 2019 ορίζεται στα 148 άτομα, εκ των οποίων οι 124 είναι Πυραγοί, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες.

Η τρέχουσα, ωστόσο, πραγματική υπηρετούσα δύναμη της Πυροσβεστικής στο νομό Θεσπρωτίας είναι 105 άτομα, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με την παραπάνω κατανομή κατά 26% ή και 38%, αν ληφθεί υπόψη ότι στους 105 περιλαμβάνονται 16 πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης. Σημειώνεται ότι με το παραπάνω προσωπικό στελεχώνονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηγουμενίτσας καθώς και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Φιλιατών, Παραμυθιάς και Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Η ενίσχυση της Πυροσβεστικής δύναμης στη Θεσπρωτία κρίνεται απαραίτητη λόγω του ορεινού και ημιορεινού γεωγραφικού ανάγλυφου το οποίο επιβάλλει εκτεταμένη διασπορά ικανού αριθμού προσωπικού για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός: Αν και πότε πρόκειται να ενισχυθεί η υπηρετούσα δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

In this article

Join the Conversation