Αξιολόγηση νοητικής κατάστασης (MMSE) ατόμων τρίτης ηλικίας από το κέντρο κοινότητας του δήμου Σουλίου

Που θα απευθυνθείτε για ραντεβού

Από την Παρασκευή, 22/02/2019, το Κέντρο Κοινότητας Δ.Σουλίου και το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Προδρομίου Δ.Σουλίου, ξεκινάνε συνεργασία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων τρίτης ηλικίας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή test MMSE, όπου γίνεται σύντομη αξιολόγηση νοητικής κατάστασης.

Ο συντονισμός της δράσης θα γίνεται από κοινού από την Κοινωνική Λειτουργό του προγράμματος ΒΣΣ Προδρομίου και την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας Δ.Σουλίου. Τα test θα γίνονται κάθε Παρασκευή.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν και άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι.

Για προγραμματισμένο ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Αναστασιάδου Αντιγόνη, Κοινωνική Λειτουργός ΒΣΣ: 2666022982
Ντάφλου Βασιλική, Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας: 2666360138

In this article

Join the Conversation