Προς εκμίσθωση 27 δημοτικά αγροτεμάχια συνολικής εκτασης 238 στρεμμάτων

Πίνακας

Την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων του δήμου Σουλίου, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία αποφάσησε το δημοτικό συμβούλιο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός της Δ.Ε. Παραμυθιάς (ήτοι των Τ.Κ : Αμπελιάς, Ζερβοχωρίου ,Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Ξηρολόφου, Παραμυθιάς , Σεβαστού) και στο δημοτικό κατάστημα Αχέροντα, για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός της Δ. Ε. Αχέροντα (ήτοι των Τ.Κ : Γλυκής, Σκανδάλου, Χόϊκας), σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με διακήρυξη της Δημάρχου (που θα δημοσιευθεί νόμιμα) , ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

In this article

Join the Conversation