Σε σώμα το νέο ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Ονόματα

Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρίζος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάντζου Δήμητρα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεωργίου Όλγα
ΤΑΜΙΑΣ: Τσώτου Μαρκέλλα
ΜΕΛΟΣ: Νούσιας Χαράλαμπος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Ευθυμίου Χρήστος

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά το απερχόμενο Διοικη-τικό Συμβούλιο και κυρίως τον επί εξαετία Πρόεδρο του Συλλόγου : Αλεξίου Παύλο .

In this article

Join the Conversation