Γενική Συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων Ο.Τ.Α. νομού Θεσπρωτίας

Την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα πέμπτη και ώρα 09.00΄

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας.

Σας καλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα πέμπτη και ώρα 09.00΄ στην Ηγουμενίτσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της πρώην μαθητικής εστίας (Ε.Ι.Ν)., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Λογοδοσία Πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης.
2.- Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, για την Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.
3.- Έγκριση Απολογισμού και Προϋπολογισμού του Συλλόγου.
4.- Συζήτηση επί Κλαδικών θεμάτων – Λήψη αποφάσεων – Ψηφίσματα.
5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: Εφορευτικής Επιτροπής

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσπρωτίας

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ο Γενικός Γραμματέας ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

In this article

Join the Conversation