Μήνυμα του Βασίλη Γιόγιακα για την παγκόσμια ημερα της Γυναίκας

Παρά την πρόοδο στο πεδίο των δικαιωμάτων και των ευκαιριών οι γυναίκες εξακολουθούν ν’ αμείβονται λιγότερο, να καταλαμβάνουν πιο δύσκολα θέσεις ευθύνης και να έρχονται αντιμέτωπες με αρνητικά...

Παρά την πρόοδο στο πεδίο των δικαιωμάτων και των ευκαιριών οι γυναίκες εξακολουθούν ν’ αμείβονται λιγότερο, να καταλαμβάνουν πιο δύσκολα θέσεις ευθύνης και να έρχονται αντιμέτωπες με αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Κρατάμε τα θετικά βήματα και συνεχίζουμε γι’ ακόμα περισσότερα!

In this article

Join the Conversation