Εκδήλωση για τον πολλαπλό ρόλο της σύγχρονης γυναίκας

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου στο θέατρο Καρκαμίσι