Γιόγιακας | Δεν έχει προβλεφθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η πληροφορία για την μη παραταση τη συγχρηματοδότησης των κοινωνικών φαρμακείων, παντοπωλείων και συσσιτίων, που αριθμούν συνολικά 262 δομές.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να μην παρατείνει τη συγχρηματοδότηση των κοινωνικών φαρμακείων, παντοπωλείων και συσσιτίων, που αριθμούν συνολικά 262 δομές σε 13 περιφέρειες της χώρας, όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο (με ημερομηνία 5/11/2018) της Γ.Γ. Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ΕΓΓΡΑΦΟ δίνεται παράταση τριών ετών στις δομές των κέντρων κοινότητας, των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, των δομών για αστέγους, των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, καθώς και παράταση δυο ετών στις δομές των κέντρων συμβουλευτικής και των ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας.

Διαμαρτυρία εργαζομένων

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας κοινοποίησε εγγραφο – ανακοίνωση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρει:

Με έκπληξη διαπιστώσαμε -εξαιτίας της μη συγκεκριμένης και σαφούς αναφοράς – ότι δεν παρατείνεται η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείωνσυσσιτίων-φαρμακείων , όπως – αντίθετα – συμβαίνει με άλλες δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ίδιο θεματικό άξονα και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ μέσω των ΠΕΠ. Και επειδή αυτή η διαπίστωσή μας είναι πιθανόν να είναι επιλογή και όχι παράλειψη, για το λόγο αυτό διατυπώνουμε με το πιο σαφή και έντονο τρόπο το αίτημα μας, να επεκταθεί χρονικά η λειτουργία των δομών αυτών, για την επόμενη τριετία και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ώστε να συνεχίσουν οι δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενοι να απολαμβάνουν των υπηρεσιών καθώς η διακοπή των υπηρεσιών αυτών θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των χιλιάδων ωφελούμενων.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε θέλουμε να υπογραμμίσουμε την επιτακτική ανάγκη παράτασης λειτουργίας και θεωρούμε ότι είναι αίτημα αφενός δίκαιο και αφετέρου βάσιμο, τουλάχιστον για τους ακόλουθους λόγους:

Τα κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια και φαρμακεία λειτουργούν ως παροχές συμπληρωματικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης καθώς είναι σαφές πως το τελευταίο δεν μπορεί παρά να είναι μια μικρή βοήθεια για κάθε οικογένεια που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

– Τα παντοπωλεία-συσσίτια και τα φαρμακεία στηρίζουν και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που δεν δικαιούνται του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως είναι οι αιτούντες Διεθνή Προστασία και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

– Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 το κατώφλι της φτώχειας για έναν ενήλικα είναι το εισόδημα των 4560€ ετησίως, όταν το κριτήριο για την ένταξή του στους δικαιούχους ΚΕΑ είναι το εισόδημα των 2400€. Συμπερασματικά, εάν διακοπεί η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε φτώχεια, αλλά έχουν ετήσιο εισόδημα τέτοιο ώστε να μη δικαιούνται του ΚΕΑ, ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης και δε θα μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες (καθημερινό φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, φαρμακευτική αγωγή).

– Εκτός της παροχής βασικών αγαθών διαβίωσης, από τις δομές κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων, στους ωφελούμενους παρέχονται υπηρεσίες ευρέως φάσματος που λειτουργούν συμπληρωματικά των κέντρων κοινότητας, αποσυμφορίζοντας έτσι και τους συμβουλευτικούς σταθμούς. Οι υπηρεσίες αφορούν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση για φορείς, υποστήριξη αιτημάτων για σύνταξη πρόνοιας, ΚΕΠΑ κλπ., ραντεβού σε δημόσιους φορείς υγείας, εγγραφές στον οικογενειακό γιατρό). Έτσι για κάθε ωφελούμενο παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα, γίνεται αξιολόγηση και ολιστική προσέγγιση των αναγκών του, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του σε τρέχοντα χρόνο.

– Η κοινωνική προσφορά των παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα κέντρα κοινότητας. Αντίθετα, ο μόνος τρόπος για την κάλυψη των αναγκών των αδύναμων κοινωνικά ομάδων, είναι η συνύπαρξη όλων των δομών, με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους και τη δημιουργία δικτύων ανάμεσα στις δομές του κάθε Δήμου, ώστε να παρέχονται στο σύνολο των συμπολιτών μας, που το έχουν ανάγκη, τα απαραίτητα είδη και υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση τους.

– Τα κοινωνικά φαρμακεία λειτουργούν με προσφορές πολιτών κι έτσι στα ράφια τους καταλήγουν τεράστιες ποσότητες ανεκμετάλλευτων φαρμάκων, που
επαναδιατίθενται σε ασθενείς οι οποίοι επιβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Έτσι επιτυγχάνονται δύο σημαντικοί στόχοι: αφενός, φάρμακα των οποίων το κόστος έχει επιβαρύνει τα ταμεία, να μην καταλήγουν στα σκουπίδια και αφετέρου άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν για τα φάρμακά τους– διότι δε δικαιούνται όλοι της μηδενικής συμμετοχής- να εξασφαλίζουν τη φαρμακευτική τους αγωγή.

– Τα κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια διασφαλίζουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, είτε είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, είτε όχι, εξυπηρετώντας σε καθημερινή βάση τις ανάγκες των συνανθρώπων μας και όχι ανά διαστήματα μηνών όπως το ΤΕΒΑ – το οποίο εξάλλου ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως διατυπώνεται ρητά στον οδηγό εφαρμογής (Οκτώβριος 2018) της Διαχειριστικής Αρχής για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Στη Βουλή το θέμα

Το θέμα έφερε και στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλειος Γιόγιακας με ερώτηση του προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, στην οποία σημειώνει:

ΘΕΜΑ: «Παράταση συγχρηματοδότησης Κοινωνικών Παντοπωλείων και Κοινωνικών Φαρμακείων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020»

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 117366/05-11-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) προβλέφθηκε η συνέχιση της συγχρηματοδότησης και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δομών του Θεματικού Στόχου 9.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εν λόγω προβλέψεις αφορούν την παράταση χρηματοδότησης κατά 3 έτη των Κέντρων Κοινότητας, των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, των Δομών για άστεγους (Υπνωτήρια και Κέντρα Ημέρας) και των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, την παράταση χρηματοδότησης κατά 2 έτη των Κέντρων Συμβουλευτικής και των δομών υποδοχής γυναικών – θυμάτων βίας καθώς και την ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας με συγκεκριμένες δράσεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν έχει προβλεφθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Φαρμακείων που επίσης συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Π.Ε.Π., όπως συμβαίνει με τις σχετικές Δομές που λειτουργεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας η συγχρηματοδότηση των οποίων από το Π.Ε.Π. Ηπείρου λήγει μετά τις 30-9-2020. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακεία έχουν συμβάλει, σύμφωνα και με τις αξιολογήσεις εφαρμογής των Π.Ε.Π. αλλά και την εμπειρία χιλιάδων πολιτών, στην κάλυψη αναγκών φαρμακευτικής περίθαλψης και σίτισης και καθημερινής διαβίωσης ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας ενώ έχουν αναπτύξει αξιόλογες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Αν πράγματι δεν έχει προβλεφθεί η παράταση συγχρηματοδότησης των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Φαρμακείων στο πλαίσιο των Π.Ε.Π., όπως αναφέρεται ότι έχει γίνει για άλλες κοινωνικές δομές του Θεματικού Στόχου 9,
– Αν προτίθεται να διασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των εν λόγω δομών, τουλάχιστον και κατά προτεραιότητα σε περιφέρειες με σημαντικά υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου ποσοστό κατοίκων με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας,
– Αν και ποια εναλλακτικά εργαλεία (συγ)χρηματοδότησης προτίθεται να εισηγηθεί προς τα συναρμόδια Υπουργεία εφ’ όσον ισχύσει η μη παράταση χρηματοδότησής τους μέσω των Π.Ε.Π..

ΠΗΓΗ: www.aftodioikisi.gr

In this article

Join the Conversation