Απέσυρε το ενδιαφέρον του για συγκρότηση ψηφοδελτίου ο Γιώργος Λένης

Ανακοίνωση