Ανυπολόγιστες οι ζημιές απο το έλκος των Πλατάνων. Διαστάσεις επιδηµίας

Δέσµη µέτρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος για να περιοριστούν οι συνέπειες της θανατηφόρας ασθένειας η οποία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις έχοντας αφανίσει χιλιάδες δέντρα

Αγώνα δρόµου κάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος για να σωθούν τα πλατάνια, τα οποία έχει αποδεκατίσει το Μεταχρωματικό Έλκος. Μεγάλες εκτάσεις, πλατανοδάση στις όχθες ποταµών αλλά και αιωνόβια πλατάνια, κάποια από τα οποία έχουν συνδεθεί µε την παράδοση, αφανίζονται, καθώς το µεταχρωµατικό έλκος του πλατάνου έχει πάρει διαστάσεις επιδηµίας, νεκρώνοντας χιλιάδες δέντρα.

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στις όχθες του Καλαµά και του Αχέροντα στην Ηπειρο, ενώ η θανατηφόρα ασθένεια, που έκανε την πρώτη της εµφάνιση το 2003 στη Μεσσηνία, πήρε γρήγορα εκρηκτικές διαστάσεις. Με εγκύκλιό της η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος ενηµερώνει τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις σε όλη τη χώρα, και µέσω αυτών τις Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων αλλά και τα ∆ασαρχεία, για τη λήψη µέτρων µε σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας.

Αλλάζει η ΚΥΑ

Επιπλέον, πληροφορίες του «Εθνους» αναφέρουν ότι σύντοµα θα αλλάξει η ΚΥΑ 119999/22-9-2004, καθώς προέκυψαν νέα δεδοµένα και η ασθένεια απαιτεί πιο δραστικά µέτρα. «Ο αριθµός των πλατάνων που έχουν νεκρώσει δεν µπορεί να υπολογιστεί, αλλά συνεχώς το µεταχρωµατικό έλκος εµφανίζεται σε νέες περιοχές. Τελευταίο “χτύπηµά” του στις όχθες του Σπερχειού στη Φθιώτιδα, σε ένα πλατανόδασος µε χιλιάδες δέντρα. Εκεί η εξάπλωση είναι ραγδαία, επειδή σε κοντινό σηµείο κατασκευάζεται ένα γεφύρι και τα σκαπτικά µηχανήµατα διασπείρουν την ασθένεια» λέει στο «Εθνος» ο δασολόγος-φυτοπαθολόγος και ειδικός στην ασθένεια αυτή Παναγιώτης Τσόπελας.

Τακτικός ερευνητής επί σειρά ετών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, ο κ. Τσόπελας γνωρίζει όσο λίγοι το µεταχρωµατικό έλκος του πλατάνου και ήταν µεταξύ οµάδας επιστηµόνων που ενηµέρωσαν για το θέµα ειδική επιτροπή της Βουλής τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Μεγάλες εκτάσεις µε δάση έχουν νεκρώσει, ενώ ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στις όχθες Καλαµά και Αχέροντα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστά στις τοπικές Αρχές να προβαίνουν στον καθαρισµό µε χηµικές ουσίες και στην απολύµανση των µηχανηµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί σε περιοχές µε προσβεβληµένα ή ύποπτα δέντρα πλατάνου, καθώς και στον καθαρισµό τους από χώµατα και υπολείµµατα υλοτοµίας. «Συγκεκριµένα, πρέπει να γίνεται καλό καθάρισµα των εργαλείων και των µηχανηµάτων από φυτικά υπολείµµατα (πριονίδι, κοµµάτια ξύλου ριζών, κορµού ή κλάδων) και χώµατος. Στη συνέχεια, για την απολύµανσή τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη (µπλε φωτιστικό οινόπνευµα) 70% ή χλωρίνη εµπορίου σε διάλυµα 10%-20%» αναφέρεται στην εγκύκλιο που έχει σταλεί στις Αρχές.
untitled.png
Στα αρχικά στάδια

«Ο μύκητας αυτός προσβάλλει µόνο τα πλατάνια, τα άλλα είδη δέντρων δεν κινδυνεύουν. Οταν η ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια, µπορούν να ληφθούν µέτρα για την αποτροπή επέκτασής της µέσω αναστοµώσεων του ριζικού συστήµατος. Επίσης, µε τη χρήση ζιζανιοκτόνων νεκρώνονται τα ασθενή φυτά και έτσι αποφεύγεται η διάδοση της ασθένειας µέσω του ριζικού συστήµατος» µας είπε ο κ. Τσόπελας και προσέθεσε ότι απαγορεύονται η υλοτοµία και η διακίνηση ξύλου από τα νεκρά δέντρα, ακόµη και ως καυσόξυλα, καθώς ενέχει τον κίνδυνο διάδοσης του παθογόνου σε νέες περιοχές

In this article

Join the Conversation