Το προγραμμα εορτασμού του Αγ. Δονάτου.

Δευτέρα του Πάσχα η λιτανευση των Ιερών Λειψάνων