Στην Ιταλία το ΕΠΑΛ για την εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στα πλαισια του προγράμματος ERASMUS+ KA1

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης ERASMUS+ KA1, το σχολείο μας υλοποίησε φέτος ένα αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητών, με τίτλο: «Η εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως μοχλός ανάπτυξης σε περιόδους κρίσης»

Η ροή του προγράμματος διοργανώθηκε στην Ιταλία (Ρώμη –Φολίνιο –Φλωρεντία- Περούτζια), με τη συμμετοχή15 καταρτιζόμενων μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιμελήθηκε ο οργανισμός «EGInA», ένα διαπιστευμένος οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια σεθέματα εκπαίδευσης , έρευνας και ανάπτυξης και ο οποίος ιδρύθηκε από μιαομάδα διαχειριστών έργων με μακροχρόνια εμπειρία στην προετοιμασία,υποβολή και υλοποίηση προτάσεων έργων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκόεπίπεδο.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Φολίνιο (έδρα του οργανισμού). Η κινητικότητα αφορούσε στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίαςστην Ιταλία στο θεματικό πεδίο της λειτουργίας των σύγχρονων ΜΜΕ με τηνχρήση πληροφορικής και οικονομίας.

Η περίοδος κατάρτισης αποτελούνταν από θεωρητικό μέρος πουπραγματοποιήθηκε τις πρώτες ημέρες στις εγκαταστάσεις του φορέαυποδοχής, και πρακτικό μέρος που αφορούσε στην τοποθέτηση τωνμαθητών του σχολείου μας σε επιχειρήσεις της περιοχής που ανήκουν στοντομέα της τεχνολογικής υποστήριξης (πληροφορική, λογιστική κλπ) και τωνΜΜΕ.

Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που επιλέχθηκαν έχουν συναφήαντικείμενα και με την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα τηςπεριοχής μας (τουρισμός, αναπτυξιακοί φορείς, αγροτικοί φορείς κλπ) ώστενα υπάρχει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτωναπό τους μαθητές μας.

Οι συμμετέχοντες μαθητές καταρτίστηκαν επίσης σε επιλεγμένα συστήματαλογισμικών και πληροφοριακών συστημάτων τα οποία είναι κοινώς αποδεκτάδιεθνώς και χρησιμοποιούνται στις ΜΜΕ επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στα πλαίσια του πολιτιστικού μας προγράμματος, επισκεφτήκαμετα σημαντικότερα αξιοθέατα σε όλες τις πόλεις που έλαβε χώρα το ευρωπαϊκόπρόγραμμά μας και συγκεκριμένα στη Ρώμη, Φλωρεντία, Περούτζια καιΦολίνιο.

Την ομάδα των καταρτιζόμενων μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάςαποτελούν οι: .

ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΟΥΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΟΥΛΑΪ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΓΚΟΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ, ΣΙΩΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΟΤΖΑΑΛΦΡΕΝΤΡΟ.

Την ομάδα των υπεύθυνων συνοδών καθηγητών αποτελούνοι: ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καθηγητές που συνέβαλαν στην άψογηδιοργάνωση του προγράμματος, καθώς επίσης και τους επιμορφωμένουςμαθητές για την ενεργή συμμετοχή τους και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!