Συνεχίζουν την αποχή από την αξιολόγηση

Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίασή του στις 18-04-2019 (αρ αποφ. 17/2019) συζήτησε τις εξελίξεις με την «αξιολόγηση» και κατέληξε στην απόφαση για συνέχιση της «απεργίας-αποχής» από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική απόφαση της ΠΟΕ – ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ.

Στην απόφασή μας αυτή λάβαμε υπόψη μας τα εξής σημεία:

1. Η κυβέρνηση συνεχίζει να προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή της αντιδραστικής αξιολόγησης στους εργαζόμενους στους δημόσιους φορείς, παρά την εκφρασμένη αντίθεσή μας και με την προωθούμενη ηλεκτρονική αξιολόγηση (ν.4553/2018).
2. Το γεγονός ότι η προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικά των εργαζόμενων στους Δήμους, δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες.
3. Η απόφασή μας για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, είναι αναγκαία γιατί συνεχίζουν να υφίστανται όλοι οι αρνητικοί παράγοντες, που προσδιορίζουν το περιεχόμενο του νόμου Βερναρδάκη (ν.4369/2016), όπως έχει τροποποιηθεί προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση με την απεργοσπαστική τιμωρητική διάταξη – τροπολογία (Γεροβασίλη-Μητσοτάκη).
Συνεχίζουμε την «Απεργία-Αποχή» από όλες τις διαδικασίες της «αξιολόγησης» γιατί:
1. Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στους Δημάρχους κ.α. να προωθήσουν το σχεδιασμό τους δίνοντας «bonus» μισθολογικά κλιμάκια σε όποιο εργαζόμενο θέλουν, να πληρώνονται διαφορετικά εργαζόμενοι στο ίδιο γραφείο, με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία.
2. Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, στους Δημάρχους κ.α. να προωθούν μισθολογικά και βαθμολογικά όποιον εργαζόμενο θέλουν, «βαφτίζοντας» όποιες θέσεις εργασίας θέλουν, μέσα από τα «περιγράμματα θέσεων εργασίας» ως ιδιαίτερης σημασίας!!!
3. Δεν θέλουμε να συνυπογράψουμε την απόλυση κανενός συναδέλφου.
4. Δεν αποδεχόμαστε την εκβιαστική και τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη-Μητσοτάκη, που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση, τιμωρώντας τους συναδέλφους προϊσταμένους, που μετέχουν στην προκηρυγμένη «απεργία-αποχή» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, με την στέρηση του δικαιώματος τους επιλογής στις όποιες διαδικασίες «κρίσεων» θέσεων ευθύνης γίνονται.
5. Δεν δεχόμαστε να αποτελούμε ένα χειραγωγημένο υπαλληλικό προσωπικό που θα εξειδικεύει και θα εφαρμόζει αδιαμαρτύρητα όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις και στοχεύσεις.
6. Δεν αποδεχόμαστε ένα σύστημα αξιολόγησης που θα οδηγεί στη συρρίκνωση των υπηρεσιών και στη δημιουργία ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους με λίγους εργαζόμενους που θα κάνει αναθέσεις σε ιδιώτες.

Η «αξιολόγηση» έχει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο, όπως εξάλλου έχει και η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους λεγόμενους «θεσμούς»…

Έτσι ο νόμος της αξιολόγησης (4369/2016), συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το μισθολόγιο (ν.4354/2015), την κινητικότητα (ν.4440/2016), τον υπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007), τα οργανογράμματα (ν.4178/2013), την απαγόρευση προσλήψεων, την δημοσιονομική πολιτική κλπ. Εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της αξιολόγησης και της συνέντευξης στις διαδικασίες της επιλογής θέσεων ευθύνης, της κινητικότητας και των μετατάξεων.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τις διατάξεις του ν. 4590/2019 και την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/12-3-2019 εγκύκλιό του θέτει νέες προθεσμίες για την διενέργεια της ηλεκτρονικής πλέον αξιολόγησης, έτους 2018.

Στο κάλεσμα της υπουργού προς τις Δ/νσεις Διοικητικού να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης εκτός όλων των παραπάνω προσθέτουμε τα εξής:

α. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας «δήλωση αποχής».
β. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του ΓΚΠΔ) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν εκ της θέσεώς τους στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας «δήλωση αποχής».

Σημειώνουμε ότι όλες οι Δ/νσεις Προσωπικού ως υπηρεσίες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εμπεριέχονται στις υπηρεσίες για τις οποίες η κάθε Δημοτική Αρχή οφείλει, ως «υπεύθυνη επεξεργασίας» να συντάξει ενιαίο Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας και να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο κάλεσμα των συναδέλφων να συμπληρώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης κατά το σκέλος που τους αφορά (είτε ως αξιολογούμενος, είτε ως α’ αξιολογητής, είτε ως β’ αξιολογητής), σύμφωνα με τις οριζόμενες προθεσμίες, απαντάμε με «Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης».

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν στο Σύλλογο τις δηλώσεις συμμετοχής τους στην αποχή, συνεχίζοντας με μεγαλύτερη ένταση την συμμετοχή τους στην «Απεργία – Αποχή» από την αντιδραστική αξιολόγηση. Να μην βάλει κανείς πάνω από τα συμφέροντα των συναδέλφων και του συνδικαλιστικού κινήματος προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες.

Καλούμε όλους τους προϊσταμένους να τοποθετηθούν στο πλάι των συναδέλφων, να μην δεχτούν να αποτελέσουν απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Συνεχίζουμε την «Απεργία-Αποχή», εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην αντιδραστική αξιολόγηση και στην αντεργατική πολιτική.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!