Ερωτήματα του Συνήγορου του Πολίτη για την ρύπανση του Καλαμά

Μετά από καταγγελία της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς

Μετά από καταγγελία της Κίνησης Καθαρός Καλαμάς για τη ρύπανση-μόλυνση του ποταμού, ο Συνήγορος του Πολίτη βάζει μια σειρά από καυτά ερωτήματα.

In this article

Join the Conversation