Η “Δημιουργική Παραμυθιά” απαντά στην ΔΚ Παραμυθιάς

Δελτίο Τύπου

Τα ερωτήματά μας στη δημοτική κοινότητα Παραμυθιάς είναι συγκεκριμένα με αριθμούς και αποφάσεις.

Δεν προσπαθήσαμε να παραπλανήσουμε ούτε να υποτιμήσουμε τη νοημοσύνη κανενός.

Πολιτισμένος προεκλογικός αγώνας είναι η αλήθεια.

In this article

Join the Conversation