Δελτίο τύπου | Στο κέντρο Υγείας ο Νίκος Αθανασίου

Στο επίκεντρο οι έλλειψη προσωπικού

Δελτίο Τύπου

Παραμυθιά 24 Μαΐου

Εφ’ όλης της ύλης άμεση ενημέρωση είχε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Αθανασίου από την διοίκηση του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς, συνοδεία Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων, πάνω στα σοβαρά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η σημαντική μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας του Δήμου Σουλίου.

Κύριο πρόβλημα η έλλειψη επαρκούς προσωπικού καθώς από τις πέντε λειτουργικές θέσεις σύντομα θα απομείνουν μόνο δύο με ότι αυτό συνεπάγεται. Παρότι το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς έχει αναβαθμιστεί σημαντικά στις κτιριακές του υποδομές με προσωπικές ενέργειες και προσφορά του Ιατρικού διοικητικού προσωπικού, εντούτοις τα προβλήματα στην άσκηση της ιατρικής φροντίδας παραμένουν και χρίζουν άμεσης επίλυσης.

Απαιτούνται επιπλέον δυο γενικής θέσης ιατροί καθώς και καρδιολόγος, ενώ μένουν κενές αυτές του μικροβιολόγου καθώς και οδοντιάτρου για να λειτουργήσει πλήρως το Κέντρο Υγείας. Αυτήν την στιγμή το προσωπικό καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του με περιορισμένα μέσα και συνέπεια αυτού είναι η υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναγνωρίστηκαν φυσικά οι δυσκολίες στις προσλήψεις προσωπικούς λόγω της οικονομικής κατάστασης με προσπάθεια όμως εύρεσης λύσης, ενώ στα θετικά προσμετράτε η τοποθέτηση στα χωριά του Σουλίου μόνιμης ειδικευμένου ιατρού που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι ιατροί κ. Λύγκας και κ. Ρίζος κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για την διατήρηση της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Υγείας σε ικανοποιητικά επίπεδα και χρειάζονται δυναμική παρέμβαση-στήριξη με κάθε τρόπο και σκοπό ακόμα και σε αναλώσιμα υλικά. Επιπλέον ζήτημα αποτελεί η αναβάθμιση το ΕΚΑΒ με την απαραίτητη αντικατάσταση του οχήματος μεταφοράς ασθενών αλλά και η στήριξη του με επιπλέον έμψυχο δυναμικό.

Ο Νίκος Αθανασίου αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο του Κέντρου Υγείας Παραμυθιάς που το κατατάσσει στα καλύτερα της Περιφέρειας και όχι μόνο. Στάθηκε στο πλευρό του ιατρικού διοικητικού προσωπικού και δεσμεύθηκε να στηρίξει με όποιον τρόπο χρειαστεί τα αιτήματα για συνέχιση των πρωτοβάθμιων Δημόσιων υπηρεσιών Υγείας αλλά και την αναγκαία αναβάθμιση τους σε όσα πεδία μπορεί ο Δήμος προσφέρει.

Η Δημόσια Υγεία αποτελεί έναν από τους σταθερούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους και μόνος δρόμος η διατήρηση του σκοπού της.

In this article

Join the Conversation