Την Τετάρτη η ετήσια εκδήλωση του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς

Με θέμα τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο