Ανάδοχοι για πρ. δημοτικό σχολείο Καρβουναρίου, φωτεινή σηματοδότηση της ΕΟ Παραμυθιάς – Γλυκής και οικία Μπούση

Ονόματα και προϋπολογισμοί

Με αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στην κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τα παρακάτω έργα και πλέον αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους:

• «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Ανάδοχος Νάστου Παναγιώτα

• «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της ΕΟ Παραμυθιάς – Γλυκής» προϋπολογισμού 74.400. Ανάδοχος Δημήτρης Τέλης

• «Αποκατάσταση οικίας Μπούση στον Ιστορικό χώρο Σουλίου», προϋπολογισμού € 74.000. Ανάδοχος Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

In this article

Join the Conversation