Μαρία Σαμίου | Το ΕΣΥ να αναγεννηθεί, με γενναίες πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση και ολοκλήρωσή του

Δελτίο Τύπου

Σήμερα μετά από 35 χρόνια λειτουργίας το ΕΣΥ πρέπει να αναγεννηθεί, με γενναίες πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση και ολοκλήρωσή του.

• Με καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας, μείωση των ανισοτήτων και ειδικό σχέδιο δράσης για την Νησιωτική Ελλάδα και τις δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.

• Με ενιαίο, διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον για την υγεία και τη διοίκησή της με βασικό άξονα τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

• Με εκσυγχρονισμό των υποδομών.

• Με αναμόρφωση και ανακατεύθυνση των διαθέσιμων πιστώσεων σε μια νέα πυραμίδα προτεραιοτήτων με προτεραιότητα την ΠΦΥ.

• Με ενοποίηση όλων των δομών κάτω από τη σκέπη ενός Εθνικού Δικτύου, με τον ΕΟΠΥΥ ρυθμιστή και εγγυητή της αξιοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης. Ένα δίκτυο που θα αναλαμβάνει την περίθαλψη όλων όσων δεν χρειάζονται Νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνει τον ασθενή ανάμεσα στα επίπεδα νοσηλείας και αποκατάστασης.

• Με ενιαίους διαφανείς κανόνες λειτουργίας με γνώμονα τη σχέση κόστους ποιότητας.

• Με αξιοποίηση όλων των δομών, όλων των επαγγελματιών υγείας με διαρκή όμως αξιολόγησή τους.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!