Επιμελητήριο Θεσπρωτίας | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «ecapital Culture Adriatic Start up school»

Το μόνο σχολείο επιμόρφωσης και κατάρτισης νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με στόχο τη δημιουργία start up καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτιστικού Τουρισμού

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ως μέλος του Φόρουμ των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των Πανεπιστημίων της Αδριατικής και Ιονίου, στα πλαίσια των ανταποδοτικών του υπηρεσιών, ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για την δυνατότητα συμμετοχής τους στο καινοτόμο εκπαιδευτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «ecapital Culture Adriatic Start up school».

Το συγκεκριμένο αυτό, πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό ίδρυμα Μάρκε, την Περιφέρεια Μάρκε, το Περιφερειακό Επιμελητήριο Μάρκε, το Δήμο της Ανκόνα και τελεί υπό την αιγίδα των τριών Φόρουμ (των Επιμελητήριων, των Πανεπιστήμιων, των Δήμων) καθώς και της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου, του Ιδρύματος Ανδρέα Μποτσέλι, του Πανεπιστημίου Ca΄Foscari της Βενετίας και του Δήμου του Τζέσι, με τη συνεργασία του Δικτύου AI-NURECC και της IBM.

Το «ecapital Culture Adriatic Start up school project» είναι το μόνο σχολείο επιμόρφωσης και κατάρτισης νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με στόχο την ωρίμανσή τους και τη δημιουργία start up καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτιστικού Τουρισμού στην περιοχή της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου. Είναι κάτι παραπάνω από μια εκπαιδευτική εμπειρία διότι βοηθά νέους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες από τις 9 χώρες της Μακροπεριφέρειας να αναπτύξουν την δική τους start up επιχείρηση στον τομέα του πολιτιστικού Τουρισμού διασυνδέοντας τον Ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό κόσμο με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:
-ιθαγένεια ή κατοικία σε μία από τις οκτώ χώρες της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου
-ηλικία κάτω των 40 ετών.
-άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
-εκπαίδευση τουλάχιστον γυμνασίου.
-παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (ΘΕΜΑΤΑ: αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονική, εκδηλώσεις, τρόφιμα, ζωντανές εκδηλώσεις και θέατρο, ταινίες, μουσείο, μουσική, εκδόσεις, θεματικά πάρκα, εικαστικές τέχνες).

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

In this article

Join the Conversation