Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου για χρήση καντίνας στον Αχέροντα

Την Τρίτη 23 Ιουλίου

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την 23η Ιούλη 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 13.0Ο έως 14.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, για εκμίσθωση τμήμα κοινόχρηστου χώρου, βρίσκεται στις όχθες του Ποταμού Αχέροντα και στο υπ’ αριθμ 21 αγροτεμάχιο για καντίνα εμβαδού 10 τ.μ

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Πρώτη Προσφορά μισθώματος 417 ευρώ

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπότε και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον εκμισθωμένο χώρο

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!