Καταγγελία της Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων ΟΤΑ για «μαγείρεμα» του αποτελέσματος των εκλογών του Συλλόγου.

Τα μέλη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι, δεν έχουν πλέον και το «καζάνι και το κουτάλι» για να «μαγειρεύουν,» όπως τους βολεύει...

Μετά από ενημέρωση ότι θα υπάρξει συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής και κατά τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών του Συλλόγου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Μέσα στο τετράμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης του Συλλόγου, διαπιστώθηκε οικονομικό έλλειμμα συνολικού ποσού 980€ στα Ταμεία του, για το οποίο ζητήσαμε τις απαραίτητες διευκρινίσεις, καθώς και τα νόμιμα παραστατικά εξόδων, με σεβασμό πάντα στα χρήματα των συναδέλφων αλλά και στο θεσμό του Συλλόγου μας.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου του αριθμού των μελών του Συλλόγου που αποδίδουν τις συνδρομές τους στα Ταμεία του και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τους εκκαθαριστές αποδοχών των τριών Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, διαπιστώθηκε ότι, οικονομικά τακτοποιημένοι την ημέρα των εκλογών (09/04/2019), ήταν 446 υπάλληλοι-μέλη.

Ο αριθμός των ψηφοφόρων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Καταστατικού του Συλλόγου που είχαν δικαίωμα ψήφου, φαίνονται να ήταν, κατά την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με τις καταστάσεις που κατέθεσε το Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στην Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών, 504 μέλη!

Η διαφορά των 58 συναδέλφων επιπλέον που εμφανίζονται στους καταλόγους ψηφοφόρων, χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις δικαιώματος ψήφου, σύμφωνα με το Καταστατικό μας και ο τρόπος «εγγραφής» τους, όχι μόνο αλλοιώνει σημαντικά το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά αποδεικνύει περίτρανα την «αγωνία» κάποιων για το «μαγείρεμά» του!!!

Συνάδελφοι,

Ουδέποτε μας χορηγήθηκε αντίγραφο του Μητρώου των Μελών του Συλλόγου μας από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τις εκλογές, παρ’ όλο που το ζητήσαμε, με αίτησή μας, επανειλημμένα από τον πρώην Γραμματέα του.

Τώρα καταλαβαίνουμε τον λόγο…!!!

Τα μέλη της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α., θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι, δεν έχουν πλέον και το «καζάνι και το κουτάλι» για να «μαγειρεύουν,» όπως τους βολεύει, τα θέματα του Συλλόγου και των Μελών του.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι, θα είμαστε πάντα παρόντες τόσο στο πλευρό των συναδέλφων, διασφαλίζοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα, όσο και στον έλεγχο όλων των διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν τη πλήρη διαφάνεια σε όλους τους τομείς δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Εργαζομένων.

Θα σταθούμε σθεναρά απέναντι σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης και αλλοίωσης της ύπαρξης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας.

Τα «μαγαζάκια» κλείσανε!!!

Αναμένουμε τη θέση και τις διευκρινήσεις της Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α. σε όλα τα παραπάνω καθώς και την ενημέρωση των λογαριασμών του Ταμείου του Συλλόγου, μέχρι και το τελευταίο Ευρώ!!!

Ελπίζουμε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και θα σας ενημερώσουμε με νεότερή μας Ανακοίνωση.

Ηγουμενίτσα, 22/07/2019

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου,
– Καπνίση Σουζάνα
– Σταύρου Νικηφόρος
Μέλη της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!