Ευχαριστήριο Μπραΐμη προς Π.Η και ΦΟ.Δ.Σ.Α για τις παρεμβάσεις στο πρ. δημοτικό σχολείο Καρβουναρίου

ΓΙα την αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας.

Ευχαριστούμε θερμά  την Περιφέρεια Ηπείρου για την ανταπόκρισή της , στο αίτημα του Δήμου Σουλίου για αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Δημοτικού Σχολείου Καρβουναρίου.

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη και της αναδόχου ξεκινάει η υλοποίηση ενός έργου που ήταν πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας για τη συνδρομή της στη σύνταξη της μελέτης.

In this article

Join the Conversation