Προς εκμίσθωση 5 δημοτικά ακίνητα για εγκατάσταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών

Τα σημεία

Share

Την εκμίσθωση με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία πέντε δημοτικών ακινήτων για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών, αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου.

Τα σημεία:

1.-Δημοτική έκταση 500 τ.μ. περίπου στη θέση πλησίον ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑΣ Δ.Δ. Κρυσταλλοπηγής, τμήμα του με αριθμού (118) τεμαχίου, διανομής Σέλιαννη 1930 συνολικής έκτασης (12.010,176) στρεμ.

2.-Δημοτική έκταση 500 τ.μ. κείμενη στην θέση ΡΑΧΗ , τμήμα του με αριθμού (1) τεμαχίου, διανομής Παγκράτι 1930 συνολικής έκτασης (6.871,125) στρεμ.

3.-Δημοτική έκταση 500 τμ. κείμενη στην θέση  ΔΡΑΓΑΝΙ  1394 – του Δ.Δ. Κρυσταλλοπηγής, τμήμα του με αριθμού (118) τεμαχίου, διανομής Σέλιαννης 1930 συνολικής έκτασης (12.010,176) στρεμ. Τοπ. Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής

4.-Δημοτική έκταση 625 τ.μ. κείμενη στην Θέση Αγία Μαύρα του Δ.Δ. Κρυσταλλοπηγής, τμήμα του με αριθμού (124Α) τεμαχίου, διανομής Τσορίλλα βρυσοποΰλα (αγρόκτημα) 1934 συνολικής έκτασης (6.061,374) στρεμ.

5.- Δημοτική έκταση 625 τ.μ. κείμενη στην θέση < ΔΕΞΑΜΕΝΗ ή ΣΤΕΡΓΙΑΤΙΚΟ> του Δ.Δ. Καλλιθέας, τμήμα του με αριθμού (118) τεμαχίου, διανομής Σέλιαννης 1930 συνολικής έκτασης (12.010,176) στρεμ.

Οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

In this article

Join the Conversation