Το πόθεν έσχες της δημάρχου Σταυρούλας Μπραΐμη

Εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία .