Η πρόσκληση για την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής

Tο Σάββατο 24.08.2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα "Καρκαμίσι" στην Παραμυθιά