Προσφέρει χρηματικές υποτροφίες σε μαθητές της Παραμυθιάς

Επιστολή στους διευθυντές των λυκείων

1] Προς τον Διευθυντή του 1″ Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς,
2) Προς τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς,
3] Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ο Γενικού Λυκείου Παραμυθιάς και
4] Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Παραμυθιάς.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μιχαήλ Φούντογλου του Ελευθερίου, κατοίκου Αθηνών

Με την παρούσα θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην γενέτειρά μου Παραμυθιά και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων με τον οικογενειακό μου φίλο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου Θωμά Οικονόμου, μου καλλιεργήθηκε η ιδέα και κατέληξα στην κατ’ αρχήν απόφαση να προσφέρω και να καθιερώσω δύο χρηματικές υποτροφίες υπέρ των δύο πρώτων αποφοίτων μαθητών των σχολικών σας μονάδων που θα αριστεύουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στα ΑΕΙ της ημεδαπής και θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Η χορηγία των παραπάνω χρηματικών υποτροφιών θα γίνεται στην μνήμη του εκλιπόντα και αείμνηστου πατέρα μου Ελευθέριου Φούντογλου του Όμηρου που απεβίωσε στην Παραμυθιά στις 02/11/2005.

Η διάθεση και καταβολή των υποτροφιών θα καταλαμβάνει τον πρωτεύοντα εκάστοτε στην βαθμολογία μαθητή- μαθήτρια των σχολείων σας .

Η κατάρτιση του ρυθμιστικού πλαισίου των ειδικών όρων καταβολής των παραπάνω υποτροφιών που προτίθεμαι να χορηγήσω και που θα προέρχονται αποκλειστικά από ίδιους πόρους και εισοδήματά μου ανατίθεται στον πληρεξούσιο δικηγόρο μου Θωμά Οικονόμου ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό και θα σας το υποβάλει έγκαιρα ολοκληρωμένο για ενημέρωση των μαθητών των σχολικών σας μονάδων αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους.

Θεωρώ ότι η χορηγία των παραπάνω χρηματικών υποτροφιών υπέρ των αποφοίτων μαθητών της ιδιαίτερης πατρίδας μας θα αποτελέσει κίνητρο ευγενούς άμιλας για αυτούς , επιβράβευση της αριστείας , ηθική τόνωση και οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικά μαθητών των σχολικών σας μονάδων.

Τέλος σας ευχαριστώ για την συνεργασία αναμένω την έκφραση των απόψεών σας και σας εύχομαι καλή και παραγωγική νέα σχολική χρονιά με την παράκληση να ενημερώσετε σχετικά τους μαθητές τους γονείς και κηδεμόνες των σχολικών σας μονάδων, ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Με ιδιαίτερη τιμή
Μιχαήλ Φούντογλου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!