Αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ο Δημήτριος Σακαρέλης

Πρόεδρος ο Σταύρος Παργανας, Γραμματέας ο Δημήτρης Γκαμπρέλας 

Συνεδρίασε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσας περιφερειακής συμβούλου κ. Αγνής Νάκου -Δασούλα και εξέλεξε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Προεδρείου του.

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Σταύρος Παργανάς (από την “Αξιοβίωτη Ανάπτυξη”). Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτριος Σακαρέλης (από το Κοινό Ηπειρωτών) και Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Γκαμπρέλας (από τους Ορίζοντες Ηπείρου).

Τις ευχαριστίες τους προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους εξέφρασαν μετά την εκλογή τους τα μέλη του Προεδρείου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνέχεια εξέλεξε την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, που έχει την εξής σύνθεση:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Από την πλειοψηφία:

Ιωάννης Κατέρης
Πρόδρομος Γαϊτανίδης,
Παναγιώτα Ναυρόζογλου
Δημήτρης Βαρέλης
Βασίλειος Καλούδης

Από τη μειοψηφία:

Γιώργος Ζάψας (Κοινό Ηπειρωτών)
Δημήτρης Παππάς (Ορίζοντες Ηπείρου)
Κιτσανού Μαργαρίτα (Ήπειρος Όλων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Από την πλειοψηφία:

Αναστασία Σίμου- Τάσιου
Σταυρούλα Μπότση- Μπραΐμη
Χάρης Λαζάνης
Αχιλλέας Γκούμας
Παναγιώτα Μητροκώστα

Από την Μειοψηφία:

Αριστείδης Σπέγγος (Κοινό Ηπειρωτών)
Ευστάθιος Νάνος (Ορίζοντες Ηπείρου)
Θεοχάρης Λιούρης (Ήπειρος Όλων)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!